Creditz Marketing
Ga naar de homepagina van Creditz en Zuid BorrelToon linkedin profiel van Ruud Ruijl

De activiteiten van Creditz kunnen in hoofdlijnen als volgt worden samengevat:

  1. het bepalen en ontwikkelen van de juiste marketing- en communicatiestrategie en de vertaling naar een creatief communicatieconcept
  2. een efficiënte en adequate uitvoering van alle communicatie- en marketingactiviteiten die hieruit voortvloeien

Creditz werkt hierbij nauw samen met een aantal professionals, maar fungeert richting de opdrachtgever te allen tijde als aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. Zo kan er een totaalpakket worden geboden en staat ontzorging op het gebied van marketing en communicatie centraal.

Ook organiseert Creditz business to business bijeenkomsten.